בקתה באגם

 מס' קטלוגי 17202 גודל 120/50

 

 

 

נוף אורבני

מס' קטלוגי 17203 גודל 130/60

ים וחול זהוב

 מס' קטלוגי 17201 גודל 70/50

 

 

 

ים סוער

 מס' קטלוגי 17208 גודל 120/50

 

 

כוכב ים

 מס' קטלוגי 17205 גודל 110/90

 

 

 

ים בשקיעה סגול

 מס' קטלוגי 17209 גודל 130/90

 

 

לבה בניו זינלנד

 מס' קטלוגי 17206 גודל 80/60

 

 

יפו נמל 

 מס' קטלוגי 17210 גודל 70/50

 

 

נערות משקיפות על אגם

 מס' קטלוגי 17207 גודל 90/60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבט לאופק 

 מס' קטלוגי 172011 גודל 40/30

 

 

ים כחול

 מס' קטלוגי 17203 גודל 100/80

 

 

נערה משקיפה על אגם

 מס' קטלוגי 17204 גודל 70/50