פסל בשמן

נערה משקיפה בים

נערה בכתום

נערה עם סל נצרים

 

ציורים למשרד

 

 

נערה תקופתית

 

חזרה מקונצרט