בקתה באגם

 מס' קטלוגי 17202 גודל 120/50

שואבות המים

 

מס' קטלוגי 12213 גודל 90/60

 

אורבני תכול

 

 מס' קטלוגי 17203 גודל 130/60

 

ים וחול זהוב

 מס' קטלוגי 17201 גודל 70/50

ים כחול

 מס' קטלוגי 17203 גודל 100/80

 

בריאה

 מס' קטלוגי 17214 גודל 70/50

 

 

 

ים סוער

 מס' קטלוגי 17208 גודל 120/50

 

יפו נמל 

 מס' קטלוגי 17210 גודל 70/50